Juhend õpimapi koostamiseks loomadest
1. Tiitelleht ehk töö pealkirjaleht.
Näide:                       Tartu Veeriku Kool
                              ees- ja perekonnanimi
                                      2. b klass
                                      Pruunkaru
                                        Õpimapp

                                       Tartu 2009  


Tiitellehte loetakse 1. leheküljeks, sisukord on 2. lehekülg ja sisukorras olevad õpimappi puudutavad teemad algavad 3. leheküljelt. Lehele kirjutada vaid ühele poolele ja alates
3. leheküljest panna lehe number alla paremasse nurka. Lehed köita mapi vahele.

2. Sisukord
1. Looma välimus                                 lk 3
2. Looma elupaigad                             lk 3
3. Looma pulmamängud
4. Looma pojad
5. Looma vaenlased
6. Huvitavaid fakte
7. Kasutatud kirjandus

3. Kasutatud kirjandus
Näide:
Maa. Loodus 2003 Metsaelanikud
Montagne, Thierry 2000 Tunne loomi
Tunne loomi
Pruunkaru. Vikipeedia.
ENEKE III osa 1982
interneti aadress

4. Tekst õpimappi kirjutatakse joonepaberi abil, et read oleksid sirged ja loetava käekirjaga. Teksti ei kirjutata raamatust ega internetist sõnasõnalt maha, vaid tehakse lühikesed ja lihtsad laused, millest ise aru saad.