Kuna perearstid puudumiste kohta enam teatisi ei väljasta, on kool muutnud kodukorras puudumistest teavitamise korda.

Kodukorra Punkt 17
Õpilase puudumisest teavitab lapsevanem koheselt klassijuhatajat meili või telefoni vahendusel. Puudumise põhjenduse kirjutab lapsevanem esimesel koolituleku päeval kooli õpilaspäevikusse. Pikema kui 3-päevase puudumise korral lisab vanem tõendile arsti nime ja tervisliku seisundi konsultatsiooni toimumise aja. Võimalusel/vajadusel märgib lisainfo, millega kool võiks täiendavalt arvestada.Leave a Reply.