Koolitus "Koolikiusamise ennetamine ja lahendusviisid lapsevanematele"
09.veebr. kell 18.00 aulas koolitus "Koolikiusamise ennetamine ja lahendusviisid lapsevanematele"

Eesmärk:
Pakkuda mõtteid ja praktilisi võtteid lapsevanematele:kuidas nemad ühe osapoolena saavad ennetada koolikiusamist. Mida teha, kui laps on üks kiusamise osapool: kiusatu, kiusaja või pealtnägija. 

Teemad:
1. Kontakt lapsega - kõige alus
2. Täiskasvanu on mudel lapsele: mittesüüdistavad, lahenduskesksed konfliktilahendamise meetodid
3. Mudelid, mis ei tööta: "Ära tee tast välja", " Löö vastu"...
4. Aktiivne kuulamine, peegeldamine
5. Koostöö kooliga, kas ja kuidas pöörduda murega.

Palun mind teavitada oma osalemisest või mitteosalemisest meilile, kommentaari kasutades või sõnumi kaudu 5. veebruariks.
 
Kuna perearstid puudumiste kohta enam teatisi ei väljasta, on kool muutnud kodukorras puudumistest teavitamise korda.

Kodukorra Punkt 17
Õpilase puudumisest teavitab lapsevanem koheselt klassijuhatajat meili või telefoni vahendusel. Puudumise põhjenduse kirjutab lapsevanem esimesel koolituleku päeval kooli õpilaspäevikusse. Pikema kui 3-päevase puudumise korral lisab vanem tõendile arsti nime ja tervisliku seisundi konsultatsiooni toimumise aja. Võimalusel/vajadusel märgib lisainfo, millega kool võiks täiendavalt arvestada.
 
Homme neljanda tunni ajal toimub kooli aulas etendus "Jussi vigurid". Pilet 25.-kr. Matemaatika tund toimub kolmanda tunni ajal.
 
II poolaasta toiduraha summa on 94.- kr. Palun makske selle nädala jooksul ära. Arveldusarve numbri saate kooli koduleheküljelt -Kool-Kooli söökla.
 
Esmaspäevane tunniplaan on järgmine:
1. eesti keel
2. eesti keel
3. matemaatika
4. keh.kasv
5.loodusõpetus